مدت زمان گارانتی یک سال است که شامل محصولات زیر میباشد دستگاه های تصفیه آب .پمپ آب . مخزن آب. ترانس .هوزینگ